Camilie

41 tekstów – auto­rem jest Ca­milie.

chcieliście mnie wy­kończyć psychicznie skur­wy­syny... Nie, nie dam, nie pod­dam się, po­każe Wam że jes­tem sil­na! Mi­mo wszystko.... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 grudnia 2012, 23:40

cza­sami ta­ki psychiczny od­poczy­nek jest pot­rzeb­ny, żeby zdać so­bie sprawę co zro­biliśmy nie tak. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 grudnia 2011, 13:33

Szczęście- stan ga­zowy, ulat­nia się w naj­mniej ocze­kiwa­nym momencie 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 czerwca 2011, 22:06

''Praw­dzi­wy przy­jaciel to ten, który nie opuszcza Cię jeżeli masz prob­lem. To oso­ba, która znając powód twoich łez nie będzie Cię porówny­wać do siebie bo wie, że każdy jest in­ny mi­mo po­dob­nych sy­tuac­ji.. '' 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 czerwca 2011, 16:11

Nad­szedł w końcu ten dzień kiedy poczułam się szczęśliwa..
Bo ktoś mnie po­kochał, świat nag­le za­wiro­wał... " 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 kwietnia 2011, 21:33

A te­raz nie oglądaj się za siebie, idź do przo­du i bądź szczęśliwy! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 marca 2011, 14:51

Nadzieja- Nie dość, że mat­ka głupich, umiera os­ta­nia to jeszcze trze­ba ją kochać! 

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 października 2010, 23:41

Fa­cet- pojęcie nie pojęte! 

myśl
zebrała 34 fiszki • 21 października 2010, 19:49

Po ty­lu miesiącach da­lej nie mogę się pozbierać...
Cały czas jest mi źle i smut­no... płaczę, bra­kuje mi go. Chciałabym się znów poczuć ko­muś pot­rzeb­na, kocha­na... żeby zno­wu mnie przy­tulił i nie chciał puścić. Czy ja chcę aż tak dużo ?

Po pros­tu chcę być dla ko­goś kimś....

_____________________________________
9.10.2010 godz.: 23:23 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 października 2010, 23:24

Kocham życie, cho­ciaż to życie nie kocha mnie... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 sierpnia 2010, 16:44
Zeszyty
  • Cudowne  – ..świat nag­le za­wiro­wał

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Camilie

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność